Binecuvântare în ziua necazului

Binecuvântare în ziua necazului

Binecuvântare în ziua necazului

Genesa (Facerea) 35
1. Dumnezeu a zis lui Iacov: "Scoală-te, suie-te la Betel, locuieşte acolo şi ridică acolo un altar Dumnezeului care ţi S-a arătat când fugeai de fratele tău, Esau."

2. Iacov a zis casei lui şi tuturor celor ce erau cu el: "Scoateţi dumnezeii străini care sunt în mijlocul vostru, curăţaţi-vă şi schimbaţi-vă hainele,

3. ca să ne sculăm şi să ne suim la Betel; căci acolo voi ridica un altar Dumnezeului care m-a ascultat în ziua necazului meu şi care a fost cu mine în călătoria pe care am făcut-o."

4. Ei au dat lui Iacov toţi dumnezeii străini care erau în mâinile lor şi cerceii pe care-i purtau în urechi. Iacov i-a îngropat în pământ sub stejarul de lângă Sihem.

5. Apoi au plecat. Groaza lui Dumnezeu s-a răspândit peste cetăţile care-i înconjurau, aşa că locuitorii lor n-au urmărit pe fiii lui Iacov.

6. Iacov şi toţi cei ce erau cu el au ajuns la Luz, adică Betel, în ţara Canaan.

7. A zidit acolo un altar şi a numit locul acela: "El-Betel" căci acolo i Se descoperise Dumnezeu, când fugea de fratele său.

8. Debora, doica Rebecăi, a murit; şi a fost îngropată mai jos de Betel, sub stejarul căruia i s-a pus numele: "Stejarul jalei."

9. Dumnezeu S-a arătat iarăşi lui Iacov, după întoarcerea lui din Padan-Aram, şi l-a binecuvântat.

10. Dumnezeu i-a zis: "Numele tău este Iacov; dar nu te vei mai chema Iacov, ci numele tău va fi Israel." Şi i-a pus numele Israel.

11. Dumnezeu i-a zis: "Eu sunt Dumnezeul cel Atotputernic. Creşte şi înmulţeşte-te; un neam şi o mulţime de neamuri se vor naşte din tine şi chiar împăraţi vor ieşi din coapsele tale.

12. Ţie îţi voi da ţara pe care am dat-o lui Avraam şi lui Isaac şi voi da ţara aceasta seminţei tale după tine."

13. Dumnezeu S-a înălţat de la el, în locul unde îi vorbise.

14. Şi Iacov a ridicat un stâlp de aducere aminte în locul unde îi vorbise Dumnezeu, un stâlp de piatră, pe care a adus o jertfă de băutură şi a turnat untdelemn.

15. Iacov a numit locul unde îi vorbise Dumnezeu, Betel.

Listen to "Binecuvântare în ziua necazului" on Spreaker.

Related Articles

Close