Contrastele sărbătorii de Florii

Contrastele sărbătorii de Florii

Contrastele sărbătorii de Florii

Matei 21:

4. Dar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice:

5. "Spuneţi fiicei Sionului: "Iată, Împăratul tău vine la tine, blând şi călare pe un măgar, pe un măgăruş, mânzul unei măgăriţe."

6. Ucenicii s-au dus şi au făcut cum le poruncise Isus.

Related Articles

Close