Cum poți pierde viața păstrând-o?

Cum poți pierde viața păstrând-o?

Cum poți pierde viața păstrând-o?

Matei 16:24-25

24. Atunci Isus a zis ucenicilor Săi: "Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să Mă urmeze.

25. Pentru că oricine va vrea să-şi scape viaţa o va pierde; dar oricine îşi va pierde viaţa pentru Mine o va câştiga.

Related Articles

Close