Declarația Parlamentului Republicii Moldova cu privire la a 25-a aniversare a Zilei Libertății Republicii Polone (VIDEO)

Declarația  Parlamentului Republicii Moldova cu privire la  a 25-a aniversare a Zilei Libertății Republicii Polone (VIDEO)

Declarația Parlamentului Republicii Moldova cu privire la a 25-a aniversare a Zilei Libertății Republicii Polone (VIDEO)

Alături de Ambasadorul Poloniei Arthur MihalskiDECLARAȚIA

Parlamentului Republicii Moldova cu privire la  a 25-a aniversare a Zilei Libertății Republicii Polone

Ziua de 04 iunie 1989 reprezintă un moment istoric de mare însemnătate atât pentru Republica Polonă, cât și pentru întreaga Europă. Această zi marchează începutul căderii comunismului în Europa. La alegerile parlamentare din Republica Polonă, care au avut loc pe 4 iunie 1989, Mișcarea Civică ”Solidaritatea” a câștigat nouăzeci și nouă la sută din locurile din legislativ, fapt care a dus la constituirea în septembrie 1989 a primului guvern democratic din cadrul blocului țărilor comuniste. Exemplul Poloniei a fost urmat de țările din Europa Centrală și de Est, unde procesul de eliberare națională s-a produs, în mare parte, fără violență și vărsare de sânge. Polonezii au fost primii care au învins regimul comunist, fiind un model de luptă pașnică împotriva sistemului totalitar.

În acest context, Parlamentul Republicii Moldova:

  1. Felicită Republica Polonă cu prilejul aniversării a 25-a a Zilei Libertății. Subliniază importanța deosebită a zilei de 4 iunie 1989 și o recunoaște ca fiind data ce simbolizează triumful solidarității, credinței și curajului în lupta pentru libertate și dreptate.
  2. Apreciază înalt relațiile de prietenie cu Republica Polonă și sprijinul, pe care îl acordă aceasta Republicii Moldova în drumul ei de independență și integrare în marea familie europeană, prin multiplele programe și mecanisme de susținere și cooperare, inclusiv prin Adunarea Parlamentară Republica Moldova – Republica Polonă.
  3. Reafirmă atașamentul față de libertățile fundamentale ale omului și importanța edificării statului de drept care să asigure tuturor cetățenilor un trai liber și prosper, considerând Republica Polonă un exemplu demn de urmat în realizarea acestor deziderate.
  4. Face apel către toate instituțiile statului, toți actorii politici, cultele religioase, societatea civilă și, nu în ultimul rând, către toți cetățenii: să ne unim eforturile și să confirmăm încă o dată, cu ocazia acestei aniversări, că suntem în stare să apărăm libertatea și suveranitatea obținută în vara anului 1991. Împrejurările cer astăzi, poate mai mult ca oricând, să fim uniți în această luptă, înțelegând că nu există libertate fără solidaritate și responsabilitate.

Related Articles

Close