Notă Informativă privind cheltuielile de deplasare în calitate de delegat APCE (VIDEO)

Notă Informativă privind cheltuielile de deplasare în calitate de delegat APCE (VIDEO)

Notă Informativă privind cheltuielile de deplasare în calitate de delegat APCE (VIDEO)

Stau în fața domniilor voastre și a cetățenilor pentru a face unele precizări în legătură cu informația, sau așa zisa analiză propusă publicului de către Centrul De Politici și Reforme din Moldova, care a avut în vizor deplasările efectuate în activitatea mea în calitate de delegat al Republicii Moldova la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE).

Ași dori în primul rând, să prezint o scurtă informație ce ține de activitatea mea în perioada 2015-2016. Într-adevăr în calitatea mea de membrul al delegație Republicii Moldova la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei am călătorit relativ mult. Fac parte din această delegație pe parcursul a 10 ani cumulativ. În toți acești ani, am deținut mai multe funcții și respectiv, în virtutea exercitării sarcinilor și responsabilităților a trebuit să mă deplasez pentru a fi prezent la ședințe ale comisiilor și sub-comisiilor, la ședințele plenare ale Adunării și alte evenimente ce țin de activitatea Consiliului Europei. Am întreprins vizite de documentare în țările aflate în proces de monitorizare, vizite de celebrare a unor date marcante ș.a.

În perioada de referință am activat în cadrul a 4 comisii și 3 sub-comisii:
1. Comisia pentru Alegerea Judecătorilor la Curtea Europeană a Drepturilor Omului – Membru
2. Comisie pentru Egalitate și Nondiscriminare – Membru
3. Comisia pentru Afaceri Sociale, Sănătate și Dezvoltare durabilă-Membru iar în 2014 și 2015 (pentru 2 ani consecutiv) a deținut funcția de Președinte a Comisiei;
4. Comisia de Monitorizare – Membru, Raportor pentru monitorizarea Franței (proteste masive împotriva legalizării căsătoriilor persoanelor de acelați gen), Raportor pentru monitorizarea Macedoniei;
5. Sub-Comisia pe problemele Copiilor – Membru;
6. Sub-Comisia pentru Premiul Europei – Membru
7. Sub-Comisia pentru Conflictele înghețate – Membru
Țin să scot în evidență, totuși, faptul că la începutul anului 2015 am fost ales în funcția de Președinte al Comisiei pentru Afaceri Sociale, Sănătate și Dezvoltare Durabilă pentru al doilea an consecutiv. Aceasta a presupus coordonarea activității comisiei și respectiv o implicare mult mai intensă în activitatea acesteia. La început de nou mandat, mi-am propus să organizez ședința comisiei la noi în Republica Moldova. Am realizat acest obiectiv în luna mai a aceluiași an când, pentru prima data în istoria noastră, Parlamentul RM a găzduit, pe parcursul a 2 zile consecutiv ședința unei Comisii APCE.

Prin prezența mea fizică la ședințele Comisiei pentru Alegerea Judecătorilor și participarea activă la dezbaterile din cadrul acesteia, Moldova a avut și are un cuvânt de spus în alegerea Judecătorilor la CEDO, unde mulți cetățeni de ai noștri apelează pentru a li se face dreptate. În aceiași perioadă am vizitat, în calitate de raportor numit de către Comisia de Monitorizare, Franța și Macedonia în scop de documentare. Iar ulterior am elaborat rapoartele în baza cărora APCE și-a expus poziția pe problemele vizate.

Probabil cunoașteți faptul că orice membru al APCE, care consideră că un anumit subiect este relevant și trebuie înaintat pentru examinare și dezbateri, poate înainta o moțiune în baza căreia să se formuleze o rezoluție sau recomandare în care să se definească problema. Având susținerea, prin semnare, a unui număr de 20 de membri ai Adunării din 5 delegații diferite, Comitetul de Președinților și Biroul analizează dacă subiectul merită să fie examinat în continuare în cadrul unei Comisii Permanente. Dacă ajung la un acord, atunci Comisiei de profil i se cere să examineze mai detaliat acel subiect numind un membru al comisiei în calitate de raportor și încredințându-i acestuia sarcina de a elabora un raport.
Proiectul raportului și, respectiv, proiectul rezoluției și/sau a recomandărilor, sunt supuse votului în Comisie și ulterior transmise spre dezbateri Adunării sau Comitetul Permanent. La sfârșitul dezbaterilor se analizează amendamentele la proiectul de rezoluției și/sau proiectului de recomandare.

Din momentul în care rezoluția și/sau recomandarea au fost adoptate, raportorul și comisia sunt mandatați, în următoarele 12 luni cu responsabilitatea de a asigura implementarea măsurilor propuse prin actul adoptat. În perioada 2015-2016 am semnat 26+ moțiuni pentru rezoluții și/sau recomandări cum ar fi spre exemplu:
- Încălcarea brutală a drepturilor omului în Rusia: Noi provocări (Doc. 13935/ 18.12 2015);
- Votul în diaspora – Transpunerea în realitate(Doc.13688/28.01.2015);
- Predarea Drepturilor Omului în școli (Doc. 13706/2.02.2015);
- Urmărirea implementării Rezoluției 1903 (2012): promovarea și fortificarea transparenței, responsabilității și integrității membrilor Adunării Parlamentare (Doc.13885/29.09.2015);

Am semnat și adresat 12+ declarații și întrebări în scris printre care menționez:

- Practica de selectare prenatală pe criteriu de sex (Doc.13783/4.05.2015);
- Legislația și practica de separare a copiilor de familiile lor în Norvegia (Doc. 14058/04.05.2016);
- Controversa istorică dintre Turci și Armeni (Doc.13773/16.07.2015);

Am formulat 2 Opinii ale Comisiei și am pregătit 3 rapoarte ample și evidențiez aici:
- Raportul Doc. 13660/7.01.2015 - Combaterea intoleranței și discriminării creștinilor în Europa;
- Raportul Doc. 14080/06.06.2016 - Lupta împotriva ultra-sexualizării copiilor care s-a materializat în Rezoluția 2119 (2016) cu același titlu. Și cu permisiunea dvs. am să citez chiar din rezoluție: „Adunarea este îngrijorată de acțiuni precum este “sexting-ul” – trimiterea de imagini cu conținut sexual explicit pe telefonul mobil sau pe internet. Aceste acțiuni s-au extins în școlile din Europa și adesea duc la traume psihologice serioase. La adoptarea rezoluției privind această problemă, APCE a avut la bază raportul dlui Valeriu Ghilețchi (membru al grupului Partidului Popular European, din partea Moldovei). Prin rezoluția sa, APCE a chemat statele membre ale Consiliului Europei să elaboreze pachete legislative eficiente și politici publice de prevenire a ultra-sexualizării copiilor, în baza studiilor efectuate și adatelor acumulate.”

Am ținut discursuri în cadrul Plenului APCE prin care am atras atenția deputaților din întreaga Europă asupra numeroaselor probleme cu care ne confruntăm, atât la nivel național, cât și la nivel European și internațional. Menționez aici doar discursul „465 de zile de la anexarea Crimeii”.

Am oferit interviuri de evaluare la încheierea sesiunilor APCE prin care, în fața camerelor de luat vederi, în retrospectivă am analizat cu dl. Bobeica activitatea din acele sesiuni. La foarte multe ședințe la sfârșit de Sesiune a APCE am fost felicitat pentru prestație și premiat pentru prezența la toate exercițiile de vot și atrag atenția la acest detaliu pentru a scoate în evidență încă o dată faptul că activitatea pe plan internațional nu o să fie eficace și nu o sa-și atingă scopurile propuse de promovare a imaginii țării noastre și a intereselor cetățenilor de acasă cât și a celor din diaspora, dacă noi cei care facem parte din Delegații vom fi pasivi sau vom face doar turism parlamentar. Lumea nu ne va cunoaște țara, poporul, nu vom dezvolta parteneriate, nu vom învăța de la alții cum și-au construit democrația și edificat statul de drept și nu vom face auzită vocea noastră în soluționarea anumitor probleme la nivel european și internațional. Și ar mai fi atât de multe de menționat mă opresc însă aici din lipsă de spațiu și timp, dar concluzionez prin a scoate în evidență un detaliu foarte important și principial.

Regret faptul că anumite surse media au preluat o informație fără a depune un minim efort de a se documenta despre activitatea mea în plan internațional. Tot ceea ce au considerat autorii așa zisei analize că TREBUIE SĂ CUNOASCĂ cetățenii, au fost doar niște cifre, sume prezentate în imagini color, fără perioade clare de referințe (și aici mă refer la faptul că unele date erau prezentate pe anii 2015-1026, iar altele doar pe 2016) dar totodată tendențios fără cadrul, informația, datele și detaliile concrete care ar fi asigurat o interpretare obiectivă a acestora.

Constat, cu îngrijorare și nu pentru prima oară faptul că, în numele prezentării adevărului se distorsionează intenționat și brutal anume acest adevăr fără o documentare/prezentare mai detaliată și mai grav fără a oferi, persoanei vizate, înainte de a publica asemenea materiale, dreptul la un comentariu. Mă îngrijorează și mai mult faptul că această practică este împrumutată de la o agenție la alta și tot mai des practicată. Iar noi toți ajungem să fim dezinformați, manipulați și în final deziluzionați. Și ca o ultimă remarcă menționez faptul, că unul dintre pilonii de bază în activitatea mea de deputat este principiul transparenței. Consider că aleșii poporului trebuie nu doar să-și îndeplinească sarcinile cu vigilență, onest și cu maximă responsabilitate dar totodată să mențină și o comunicare continua cu cei care le-au încredințat mandatul, cu cetățenii Republicii Moldova. Încerc să mă țin de acest principiu și tocmai de aceea am și o pagină personală în care veți găsi o arhivă întreagă de materiale care reflectă în detalii activitatea pe care o desfășor pe domenii, inclusiv în cadrul APCE. Ba mai mult, toată informația referitoare la activitatea mea în cadrul APCE de-a lungul anilor este prezentată cu lux de amănunte pe site-ul acestei instituții internaționale. Vă puteți documenta chiar și dacă am votat pro sau contra în cazul unei anumite rezoluții, totul este transparent și clar prezentat. La fel puteți monitoriza activitatea oricărui alt deputat din cadrul APCE.

Vă las cu aceste informații și vă invit să vă documentați inclusiv și din sursele menționate.

Sursa VIDEO: Privesc.EU

Related Articles

Close