PROGRAMUL campaniei electorale pentru Prezidenţiale 2016

PROGRAMUL campaniei electorale pentru Prezidenţiale 2016

PROGRAMUL campaniei electorale pentru Prezidenţiale 2016

În calitate de Președinte al Republicii Moldova voi urmări pacea și bunăstarea poporului. În toate acțiunile și deciziile mele mă voi călăuzi de principiile morale creștine, punând un accent deosebit pe protecția familiei, recunoscând supremația legii și urmărind binele comun al întregii națiuni. Îmi asum întreaga responsabilitate pentru acțiunile mele și mă oblig să respect convingerile și angajamentele expuse mai jos:

  1. Cred că Președintele Republicii este responsabil pentru toate deciziile și acțiunile sale în fața lui Dumnezeu și în fața poporului. Președintele trebuie să fie un garant al funcționării corecte a instituțiilor de stat, inclusiv a Parlamentului și Guvernului. Preşedintele trebuie să fie un promotor al păcii, să unească societatea dezbinată pe diferite criterii și să fie un adevărat mediator între forţele politice ale ţării, pentru a nu permite ca lupta dintre acestea să dăuneze societăţii.
  1. Cred că justiția trebuie să joace un rol decisiv în lupta cu criminalitatea și corupția. Președintele trebuie să fie un garant al independenței justiției, acționând responsabil în numirea judecătorilor și a Procurorului General. Competența și integritatea magistraților sunt esențiale pentru eradicarea corupției și asigurarea ordinei de drept.
  1. Cred că fiecare om este o ființă unică și are o valoare inestimabilă. Președintele trebuie să fie un garant al drepturilor și libertăților tuturor cetățenilor. Prin urmare, fiecare cetățean trebuie tratat cu respect și demnitate indiferent de naționalitate, gen, poziție socială, apartenență politică sau convingeri religioase. Un viitor prosper poate fi zidit pe temelia moralei creștine, egalitatea tuturor în fața legii, responsabilitatea și implicarea fiecărui cetățean.
  1. Cred că familia, așa cum a creat-o Dumnezeu și este definită de Constituția Republicii Moldova, reprezintă baza unei societăți sănătoase. De aceea, mă angajez să apăr integritatea si interesele familiei. Voi pleda pentru susținerea familiilor, în special a celor cu mulți copii, pentru o creștere sănătoasă a copiilor noștri, inclusiv protecția lor de abuzuri și violență.
  1. Cred că Biserica are un rol deosebit în formarea unei temelii sănătoase a societății. Libertatea cultelor religioase trebuie să fie garantată de lege, iar activitatea lor trebuie să fie bazată pe principiul separării bisericii de stat, neamestecului statului în treburile acestora, dar și pe asigurarea dreptului individului la libera alegere, privind convingerile sale religioase.
  1. Cred că tinerii reprezintă un potențial enorm pentru dezvoltarea țării. Statul poartă răspundere pentru asigurarea oportunităților de instruire și pregătire profesională a tinerilor. Educația trebuie să se realizeze în spiritul valorilor morale, inovației, gândirii critice și al sentimentului de patriotism. Mă angajez să lupt pentru a oferi tinerilor posibilitatea de a-și realiza acasă potențialul, planurile și visele.
  1. Cred că fiecare om are dreptul la un trai decent garantat de Constituție. Obligația statului este să creeze posibilități pentru toți cetățenii ca ei să poată câștiga prin muncă un venit care sa le acopere nevoile necesare. Îmi voi îndrepta eforturile pentru crearea noilor locuri de muncă, protecția păturilor social-vulnerabile și a persoanelor cu dezabilități, asigurarea unei bătrâneți fericite.
  1. Cred că economia este determinantă pentru asigurarea bunăstării tuturor cetățenilor. Proprietatea privată constituie temelia relațiilor economice într-un stat liber și democratic. Statul este obligat să creeze condiții avantajoase pentru dezvoltarea agriculturii, businessului mic și mijlociu, stimulând producătorul local și asigurând o concurență loială.
  1. Cred că Președintele trebuie să depună toate eforturile pentru restabilirea integrității teritoriale a Republicii Moldova. Preluarea controlului frontierei de stat pe tronsonul transnistreano-ucrainean este un lucru esențial pentru soluționarea conflictului transnistrean. Consider că cetățenii de pe ambele maluri ale Nistrului trebuie să se bucure de aceleași drepturi, asumându-și în egală măsură responsabilitatea pentru dezvoltarea și prosperitatea țării noastre.
  1. Cred că procesul de integrare europeană trebuie continuat, materializându-se într-o viață mai bună și prosperă, fără ca societatea să fie divizată pe criterii geopolitice. În domeniul politicii externe voi pleda pentru o bună imagine a țării noastre în exterior, pentru dezvoltarea relațiilor multilaterale și reciproc avantajoase cu toate țările deschise pentru cooperare cu Republica Moldova. Consider drept prioritare relațiile cu România, Ucraina, SUA, Federația Rusă și țările membre ale UE.

Pace și bunăstare pentru Moldova! Așa să mă ajute Dumnezeu!

 

Related Articles

Close