RAPORTUL privind „Protecția drepturilor părinților și copiilor care aparțin minorităților religioase” a fost aprobat în comisia APCE

RAPORTUL privind „Protecția drepturilor părinților și copiilor care aparțin minorităților religioase” a fost aprobat în comisia APCE

RAPORTUL privind „Protecția drepturilor părinților și copiilor care aparțin minorităților religioase” a fost aprobat în comisia APCE

Comisia pentru Egalitate şi Nediscriminare a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, întrunită la Paris, a aprobat pe 6 decembrie Raportul „Protecţia drepturilor părinţilor şi copiilor care aparţin minorităţilor religioase”. Prin această decizie, Comisia de profil îndeamnă toate statele membre ale Consiliului Europei să protejeze drepturile familiilor care aparţin minorităţilor religioase să îşi educe copii conform convingerilor lor, afirmându-şi liber dreptul la libertatea de gândire, conştiinţă şi religie.

La baza acestei decizii a stat raportul iniţiat de deputatul moldovean, Valeriu Ghileţchi. Bătălia pentru această decizie a durat mai bine de doi ani.

„Raportul oferă o protecție mult mai mare părinților să-și educe copiii conform convingerilor lor religioase. Cazul familiei Bodnariu confirmă odată în plus că avem nevoie de asemenea prevederi care ar proteja familiile noastre, asigurându-le dreptul să-și educe copiii conform învățăturilor Sfintei Scripturi. A fost o bătălie foarte dură, care a durat mai bine de doi ani. Este a treia încercare de a obţine aprobarea Comisiei pentru Egalitate şi Nediscriminare pentru acest raport. Victoria de astăzi îmi dă o doză în plus de optimism şi cred că a meritat tot efortul”, ne-a declarat deputatul Valeriu Ghileţchi.

Prin această decizie, statelor membre li se cere să respecte angajamentul privind protecția drepturilor fundamentale consacrate în Convenția Europeană a Drepturilor Omului, în mod special în ce privește dreptul la libertatea de gândire, conștiință și religie prevăzut în Articolul 9, și dreptul părinților de a asigura educația copiilor conform convingerilor lor religioase și filozofice, precum este stipulat în Articolul 2 al Protocolului Adițional Nr.1. Textul adoptat reafirmă dreptul de a nu adera la nici un tip de religie și nevoia de a proteja dreptul tuturor „împotriva constrângerii de a acționa contrar propriilor convingeri morale și religioase”.

Textul subliniază, de asemenea, nevoia de a promova „acomodarea rezonabilă” pentru practicile bazate pe convingerile morale și religioase profunde ale tuturor persoanelor, astfel încât în cazul unui conflict grav, cetățenii să poată să-și manifeste liber credința  în mod public sau privat, fără a încălca drepturile altor persoane.

În final, textul solicită abrogarea oricărei legi sau acte normative care stabilesc o distincție între minoritățile religioase și cultele majoritare, dar și introducerea unor opțiuni ce pot fi puse ușor în aplicare în vederea scutirii copiilor de la programele de stat obligatorii de educație religioasă care contravin convingerilor morale și religioase profunde ale acestora. Opțiunile ar putea fi: predarea neconfesională a religiei, oferirea unei informații despre pluralitatea religiilor și urmarea unor programe de etică.

Rezoluția a fost votată după a treia încercare cu 11 voturi - pentru, 2 - împotrivă şi 3 - abţineri, iar recomandarea cu 11 - pro, 1 - împotrivă şi 4 - abţineri. Proiectul de rezoluție și proiectul de recomandare urmează să fie dezbătute în cadrul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei în anul 2017.

 

Related Articles

Close