Sărbătoarea Secerișului în Biserica din Budăi

Sărbătoarea Secerișului în Biserica din Budăi

Sărbătoarea Secerișului în Biserica din Budăi

budai-mesajDuminică am vizitat Bisericile din Orhei şi satul Budăi. M-am bucurat de părtăşie şi închinare cu fraţii. Destinaţia iniţială a fost sărbătoarea Secerişului în satul Budăi, dar am trecut şi pe la Orhei la invitaţia fraţilor.

La Orhei am predicat din cartea Judecători despre victoria lui Ghedeon asupra armatei numeroase a Madianului. În acest text este un detaliu interesant. La capitolul 7 cu vers. 18 se spune “şi când voi suna din trâmbiţă, eu şi toţi cei ce vor fi cu mine, să sunaţi şi voi din trâmbiţă de jur împrejurul taberei, şi să ziceţi: “Sabia Domnului şi a lui Ghedeon.“

Iar un verset mai sus spune: “A împărţit în trei cete pe cei trei sute de oameni, şi le-a dat tuturor trâmbiţe şi ulcioare goale, cu nişte făclii în ulcioare”. Ne întrebăm unde era sabia lui Ghedeon? Ei trebuiau să strige “Sabia Domnului şi a lui Ghedeon”. Dar ei nu aveau o sabie. Şi astăzi sabia noastră trebuie să fie un far de lumină şi o trâmbiţă. Să avem în viaţa noastră faptele luminii şi o trâmbiţă prin care să vestim lumii Cuvântul lui Dumnezeu. Biruinţa este a Domnului şi este şi de partea noastră atunci când trăim în lumină şi răspândim lumina Cuvântului lui Dumnezeu.

budai-copilLa Budăi am avut bucuria de a participa la o zi de mulţumire a Bisericii pentru harul Lui şi pentru roadele acestui an. În această zi de sărbătoare Biserica din Budăi a fost binecuvântată cu mulţi oaspeţi. La bucuria bisericii au participat pastorul Bisericii din Step-Soci, Orhei, un grup din Pohrebeni, Bulăieşti, Chişinău şi SUA. Am predicat din textul Geneza 1:28-31. Dumnezeu îi dă omului stăpânire asupra roadelor pământului şi animalelor, însă în următorul capitol vine căderea. Dacă în capitolul unu pământul era o binecuvântare şi Dumnezeu spune că s-a uitat la tot ce făcuse şi iată că erau foarte bune, în capitolul doi pământul deja este blestemat şi omul trebuie să îşi scoată cu multă trudă şi sudoare hrana din el.

Iată că a mai trecut un an de trudă şi multă muncă cu sudoare. Ne bucurăm că Dumnezeu ne-a binecuvântat cu de toate şi în acest an, chiar dacă au fost crescute cu multă muncă şi sudoare. Harul Lui este un motiv pentru care trebuie să-I mulţumim neîncetat. Dacă avem ceva, dacă facem ceva, toate ne sunt posibile doar prin harul lui măreţ. Am încheiat sărbătoarea mulţumirii la Budăi cu o rugăciune special pentru ţară, pentru parlament şi pentru viitoarele alegeri. Dumnezeu are nevoie de soli ai luminii în orice ramură a societăţii.

budai-adunare

Related Articles

Close