Semnificaţia botezului Domnului Isus în trei dimensiuni

Semnificaţia botezului Domnului Isus în trei dimensiuni

Semnificaţia botezului Domnului Isus în trei dimensiuni

DSC02785Matei 3: 1-2, 11-17
1. În vremea aceea a venit Ioan Botezătorul şi propovăduia în pustiul Iudeii.
2. El zicea: "Pocăiţi-vă, căci Împărăţia cerurilor este aproape."
11. Cât despre mine, eu vă botez cu apă, spre pocăinţă; dar Cel ce vine după mine este mai puternic decât mine, şi eu nu sunt vrednic să-I duc încălţămintea. El vă va boteza cu Duhul Sfânt şi cu foc.
12. Acela Îşi are lopata în mână, Îşi va curăţa cu desăvârşire aria şi Îşi va strânge grâul în grânar; dar pleava o va arde într-un foc care nu se stinge."
13. Atunci a venit Isus din Galileea la Iordan, la Ioan, ca să fie botezat de el.
14. Dar Ioan căuta să-L oprească. "Eu", zicea el, "am trebuinţă să fiu botezat de Tine, şi Tu vii la mine?"
15. Drept răspuns, Isus i-a zis: "Lasă-Mă acum, căci aşa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit." Atunci Ioan L-a lăsat.
16. De îndată ce a fost botezat, Isus a ieşit afară din apă. Şi în clipa aceea, cerurile s-au deschis, şi a văzut pe Duhul lui Dumnezeu coborându-Se în chip de porumbel şi venind peste El.
17. Şi din ceruri s-a auzit un glas care zicea: "Acesta este Fiul Meu preaiubit în care Îmi găsesc plăcerea."

Related Articles

Close