Daily Archives: 29 februarie, 2016

Ce facem cu opiniile altora despre noi?

Ce facem cu opiniile altora despre noi?

Romani 15 14. În ce vă priveşte pe voi, fraţilor, eu însumi sunt încredinţat că sunteţi plini de bunătate, plini şi de orice fel de cunoştinţă, şi astfel sunteţi în stare să vă sfătuiţi unii pe alţii. 15. Totuşi, ici c ...

STUDIU BIBLIC în baza textului din Isaia 53

STUDIU BIBLIC în baza textului din Isaia 53

Isaia 52:12-15 13. "Iată, Robul Meu va propăşi; Se va sui, Se va ridica, Se va înălţa foarte sus. 14. După cum pentru mulţi a fost o pricină de groază - atât de schimonosită Îi era faţa şi atât de mult se deosebea în ...

Close