Ce facem cu opiniile altora despre noi?

Ce facem cu opiniile altora despre noi?

Ce facem cu opiniile altora despre noi?

Romani 15

14. În ce vă priveşte pe voi, fraţilor, eu însumi sunt încredinţat că sunteţi plini de bunătate, plini şi de orice fel de cunoştinţă, şi astfel sunteţi în stare să vă sfătuiţi unii pe alţii.

15. Totuşi, ici colo, v-am scris mai cu îndrăzneală, ca să vă aduc din nou aminte de lucrurile acestea, în puterea harului pe care mi l-a dat Dumnezeu,

16. ca să fiu slujitorul lui Isus Hristos între Neamuri. Eu îmi împlinesc cu scumpătate slujba Evangheliei lui Dumnezeu, pentru ca Neamurile să-I fie o jertfă bine primită, sfinţită de Duhul Sfânt.

Matei 16:13-16

13. Isus a venit în părţile Cezareii lui Filip şi a întrebat pe ucenicii Săi: "Cine zic oamenii că sunt Eu, Fiul omului?"

14. Ei au răspuns: "Unii zic că eşti Ioan Botezătorul; alţii: Ilie; alţii: Ieremia sau unul din proroci."

15. "Dar voi", le-a zis El, "cine ziceţi că sunt?"

16. Simon Petru, drept răspuns, I-a zis: "Tu eşti Hristosul, Fiul Dumnezeului celui Viu!"

Related Articles

Close