Când vom avea instruire la domiciliu la cererea părinţilor?

Când vom avea instruire la domiciliu la cererea părinţilor?

Guvernul Republicii Moldova

Domnului Prim-ministru

Pavel FILIP

 

Onorate Domnule Prim-ministru,

Învățământul la domiciliu la solicitarea părinților sau a altor reprezentanți legali ai copiilor este o formă de învățământ implementată și utilizată cu succes de către mai multe state europene, dat fiind faptul că în societate întotdeauna a existat un anumit procent de cetățeni care ar prefera să-și instruiască copiii singuri la domiciliu, persoane care nu lipsesc nici din societatea noastră.

Codului Educației al Republicii Moldova, adoptat în data de 01.07.2014, la  articolul 157 litera d), prevede că  Guvernul, în termen de 24 de luni, “va examina practica învățământului la domiciliu la solicitarea părinţilor sau a altor reprezentanţi legali ai copiilor şi elevilor şi va prezenta Parlamentului propuneri de modificare a prezentului cod în vederea oferirii dreptului la acest gen de instruire”.

Având în vedere că în curând se vor împlini doi ani de la intrarea în vigoare a Codului Educației, doresc să fiu informat despre măsurile întreprinse de către Guvern până la această etapă, inclusiv despre studiile efectuate de Ministerul Educației cu referire la practica învățământului la domiciliu. De asemenea, doresc să fiu informat despre termenii când Guvernul planifică să vină în Parlament cu propunerile de modificare a legislației în vederea oferirii dreptului la acest gen de instruire a copiilor. Solicit răspuns în scris în termenii prevăzuți de legislație.

Cu profund respect,

Valeriu GHILETCHI          

Deputat în Parlamentul RM

Secretar al Comisiei Politică Externă şi Integrare Europeană

 

Related Articles

Close