Category: Audio

STUDIU BIBLIC: „Domnule, am vrea să vedem pe Isus”

STUDIU BIBLIC: „Domnule, am vrea să vedem pe Isus”

IOAN 12: 20. Nişte greci, dintre cei ce se suiseră să se închine la praznic, 21. s-au apropiat de Filip, care era din Betsaida Galileii, l-au rugat şi au zis: „Domnule, am vrea să vedem pe Isus.” 22. Filip s-a dus şi ...

Ziua Mulțumirii 2021: Pilda neghinei

Ziua Mulțumirii 2021: Pilda neghinei

Matei 13: 24. Isus le-a pus înainte o altă pildă şi le-a zis: „Împărăţia cerurilor se aseamănă cu un om care a semănat o sămânţă bună în ţarina lui. 25. Dar, pe când dormeau oamenii, a venit vrăjmaşul lui, a semănat ...

Close