Category: Reflecţii

Христос воскрес!!!

“В тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики Его, были заперты из опасения от иудеев, пришёл Иисус, и стал посреди, и говорит им: мир вам!” (Иоанна 20:19). Мы живём в мире, находящемся в ...

Hristos a înviat!!!

„În seara aceleiaş zile, cea dintâi a săptămânii, pe când uşile locului unde erau adunaţi ucenicii erau încuiate, de frica iudeilor, a venit Isus, a stătut în mijlocul lor, şi le-a zis „Pace vouă!” (Ioan 20:19). Trăim în ...

5 аprile 2009 – Ziua Alegerilor

Dragi frați și surori, Vă mulțumesc pentru rugăciunile pe care le-ați înălțat în această perioadă atât pentru țara noastră, cât și pentru mine. Domnul să vă răsplătească și să-și reverse din belșug binecuvîntările Sale ...

5 апреля 2009 – День Выборов

Дорогие братья и сестры, Благодарю вас за ваши молитвы, которые вы вознесли в этот период, как за нашу страну, так и за меня. Пусть Бог воздаст вам и прольет Свои обильные благословения на нас, на наших детей и на нашу ...

Все голоса важны

(Am primit o copie a unui mesaj scris de un creștin din Chișinău, care a făcut o adresare la prietenii săi, îndemnîndu-i să voteze pentru PLDM, motivul prinicipal fiind că eu sunt pe lista lor  ...

Mesaje de susținere și încurajare

Am primit cîteva mesaje din satul Gotești și m-am bucurat foarte mult de susținerea lor și dorința acestor frați și surori de a oferi această încurajare acum la finele campaniei electorale. #gallery-1 { margi ...

Close